Pásztortáska
 A Zöld Szív Ifjúsági Természetvédõ Mozgalom lapja

     A lap alapítását 2002 november 14-én, a Zöld Szív ITM Székelyföldi Ágának õszi tanácsülésén határozta el az elnökség. Nevét egyrészt a Capsella bursa-pastoris, azaz a pásztortáska nevû gyógynövényrõl kapta (szív alakú termése miatt), másrészt tarisznya (megtölthetõ, kedves útitárs) értelme miatt választottuk. Az elsõ, Próbaszámnak keresztelt szám 2003 februárjában jelent meg, 8 oldalon és 500 példányban. Terjesztése Hargita, Kovászna és Maros megyékben történik. Ma negyedévente jelenik meg, alcímként az illetõ évszak nevét viselendõ – pl. Pásztortáska Õsz stb.

Lepke Lapok


Védjük a patakunkat!

Védjük a mezõnket!

Védjük az erdõnket!