A kezdet
     A Zöld Szív mozgalom 1989-ben alakult Pomázon. Tagjainak létszáma ma már megközelíti a 15.000 fõt. Magyarországon 234 csoport mûködik, ezenkívül tizenöt országban dolgoznak zöldszívesek a budapesti központ irányításával (pl. Románia, Szlovákia, Anglia, USA, Fülöp - Szigetek stb.) A tagok többsége gyermek és pedagógus, de vannak köztük tudományos kutatók és mûvészek is. 1992-ben a szervezet elnyerte a „KÖRNYEZETÜNKÉRT” díjat céljaiért, programjáért és kifejtett tevékenységéért.

Célunk

     A Zöld Szív nevelõmozgalom, célja a természet megszerettetése, óvása, a környezet megbecsülése, az egészséges életmód kialakítása és a kultúra ápolása a gyerekek és fiatalok körében. A zöldszívesek vallják, hogy a tudományos módszerek mellett a mûvészet egyenrangú szerepet játszik a természet megismerésében, megértésében és védelmében. Ezt az egységet igyekszik átadni az újabb generációknak a természeti nevelés módszereivel.


Filozófiánk
     Az egyesület filozófiája szerint az ember minden élõés élettelen létezõvel együtt része a természet egészének, ezért nem lehet célja annak leigázása. A világ megértésében és változatosságának megõrzésére való törekvésben a tudományos megismerés mellett ugyanilyen fontos a mûvészeti és az érzelmi megközelítés. Ezért minden zöldszíves megmozdulás mögött határozott természet- és nevelésfilozófia áll. E szerint legyen szó mezõ védelmérõl, pataktisztításról, békamentésrõl vagy fészkelõhely megóvásról, a cél minden esetben ugyanaz: a résztvevõk éljék át az érdek nélküli, önzetlen segítségnyújtás élményét.

Feladatok

     A gyerektagok fõ feladata, hogy válasszanak egy környezetükben fellelhetõ természeti értéket, ezt figyeljék rendszeresen, vegyék védnökségük alá, és óvják meg, ha szükséges. A „védenc” lehet bármi, ami a természet része: patak, rét, erdõ, nádas, fa vagy virágok stb. A védenc megismerése és a tereptapasztalatok elõsegítik a gyermekek fejlõdését, az „öko-szellem” megidézését.

Rendezvények

     Az egyesület megalakulásától fogva minden évben megrendezi a Zöld Szív Országos Találkozóját. Egy-egy találkozóra 400-600 résztvevõ jön el széles e világból. Az OT jó alkalom a csoportok személyes megismerkedésére és a tapasztalatok kicserélésére. Nyaranta – számos kisebb tábor mellett – egy nemzetközi szintû zöldszíves tábor is várja a gyerekeket. A szakmai foglalkozások között szerepel madármegfigyelés, vízvizsgálat, vízigerinctelen vizsgálat, geológiai ismeretek, növény- és állathatározás, rovarszelídítés, tájékozódás valamint kirándulások is.

Kiadványok
     A Zöld Szív többféle kiadványt is szerkeszt. Zöldszívküldi címmel jelenik meg újsága félévenként, Magyarországon. Témája fõként a mozgalom életének bemutatása. Lepke Lapok a neve a gyerekek természetvédõ munkáját segítõ sorozatnak. Eddig három füzete jelent meg: Védjük a patakunkat! Védjük a mezõnket! és Védjük az erdõnket! 2003 februárjától a Zöld Szív Székelyföldi Ágának gondozásában jelenik meg negyedévente a Pásztortáska címû lap, mely elsõsorban a romániai zöldszíves csoportoknak szól.

Eredmények

     A mûködés tizennégy éve alatt több ezer fiatal növekedett fel ezzel a szemlélettel. A gyakorlatban is számos eredmény született, van már zöldszívesek által megmentett fasor, vadvirágos rét, Zöld Szív forrás és park. A gyerekek tevékenysége nyomán sok patak csordogál tisztábban, zavartalanabbul költhetnek a madarak és a kirándulók sok helyen nem tépkedik le a védett vadvirágokat. Így tehát már ma is vannak látható eredmények. Az igazi fordulat azonban akkor várható, amikor ezek a gyerekek néhány év múlva felnõttként is ezeket az értékeket képviselik majd, az élet bármely területén.

A Székelyföldi Ág megalakulása, küldetése

     Romániában 2001 szeptember 29-én tartotta hivatalos alakuló ülését a Zöld Szív ITM Székelyföldi Ága, melynek küldetése a romániai, elsõsorban azonban a székelyföldi (Hargita, Kovászna és Maros megyei) zöldszíves csoportok összefogása valamint a zöldszíves szemléletmód megerõsítése és terjesztése lett. Jogi személyként való bejegyzését a budapesti központtól való távolság, az eltérõ jogállamiság és a különbözõ forrásteremtési lehetõségek indokolták. Központja Székelyudvarhelyen van, ámbár terveink között szerepel az irányítás kistérségekre való leosztásának lehetõsége is. Kapcsolatainkat elsõsorban közoktatási intézmények fele szeretnénk erõsíteni. Ezen elképzelésünket hivatott segíteni a Természetbarát Iskolák Szövetsége, más néven a Zöld Folyosó Hálózat címu programunk. Egyesületünk legátfogóbb kommunikációs csatornája a Pásztortáska nevû sajtótermékünk, mely negyedéves megjelenésével és növekvõ példányszámával minden tagunkhoz eljut.