Tagjaink
Hogyan lehetsz zöldszíves?

    A Zöld Szív ITM nemzetközi ifjúsági természetvédõ mozgalom. Tagjai kilenc országban dolgoznak és létszámuk mára már meghaladta a 15.000 fõt. A Zöld Szív olyan, mint egy nagy család: bárhol élnek is tagjai, együvé tartoznak. Ha szeretnél Te is zöldszíves lenni, nem kell egyebet tenned, mint jelentkezz nálunk.
     Egyesületünk fontosnak tartja tagságát számon tartani, és a lehetõségekhez igazodva bõvíteni is azt. Ennek érdekében tagsági igazolvány kibocsátását tervezi hazánkban is, mely az együvé tartozás érzését hivatna erõsíteni, mutatva a világ felé, hogy kik vagyunk.
     Három igazolványtípus próbálja kielégíteni a három kategóriába sorolható tagjelöltek igényeit, hovatartozásuktól függoen. Tanítóknak, tanároknak képzeltük el a Pedagógusigazolványt, a gyerekeknek a Zöld Szív Igazolványt, valamint a tiszteletbeli tagok, felnõttek, segítõ személyek számára a Támogató Tag Igazolványt. Pedagógus igazolványt azok az oktatók kaphatnak, akik részt vettek legalább egy, általunk szervezett felkészítõn, tanártovábbképzõn, ahol elsajátíthatták a természeti nevelés alapfogalmait, a zöldszíves szemléletmódot.
     Ahhoz, hogy egy érdeklõdõ valamelyik igazolványtípus tulajdonosa lehessen, az alábbi elvárásoknak kell megfeleljen: el kell fogadnia és be kell tartania a Zöld Szív Tíz Pontját, választania kell egy védencet, amit rendszeresen figyel és óv, valamint be kell fizetnie az évi tagdíjat is. Védenc lehet bármi, ami a természet része: patak, mezõ, fa, idõszakos tocsogók, park stb. Az éves tagdíj 1 Euro = 40.000 lej, cserébe a befizetõ kap egy fényképes igazolványt, egy zöldszíves jelvényt és megkapja az azévre szóló Pásztortáska folyóirat négy számát (Tavasz, Nyár, Õsz, Tél).

A Zöld Szív Tíz Pontja     Alapító tagok, elnökség